ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัด คือการใช้ดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ ความรู้ความเข้าใจ และทางสังคมของกลุ่มหรือบุคคล มันใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฟังท่วงทำนอง การเล่นเครื่องดนตรี การตีกลอง การเขียนเพลง และจินตภาพ ดนตรีบำบัดเหมาะสำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะหรือคนหูหนวก ป่วยหนัก หรือสุขภาพแข็งแรง

ดนตรีบำบัดสัมผัสทุกแง่มุมของจิตใจ ร่างกาย สมอง และพฤติกรรม ดนตรีสามารถทำให้เกิดความฟุ้งซ่านสำหรับจิตใจ มันสามารถชะลอจังหวะของร่างกาย และสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมได้

ดนตรีบำบัด

นักบำบัดด้วยดนตรีที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองทำงานในสถานพยาบาลและสถานศึกษาที่หลากหลาย พวกเขามักจะทำงานร่วมกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางอารมณ์ เช่น ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนตอบสนองความต้องการด้านการฟื้นฟูหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อาการบาดเจ็บที่ศีรษะที่กระทบกระเทือนจิตใจ หรือภาวะเรื้อรัง เช่น โรคพาร์กินสันหรือโรคอัลไซเมอร์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ นักดนตรีบำบัดจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างหรือผลิตเพลงอย่างจริงจัง ซึ่งอาจรวมถึงการแต่งเพลง มีส่วนร่วมในดนตรีหรือด้นสดเพลง หรือการตีกลอง ในกระบวนการเปิดกว้าง นักบำบัดจะนำเสนอประสบการณ์การฟังเพลง เช่น การใช้ดนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือกลุ่มผ่อนคลาย ลูกค้าหรือกลุ่มอาจหารือเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือแนวคิดที่เกิดจากดนตรีนั้น

ดนตรีบำบัดสามารถเป็นประโยชน์ต่อบุคคลจำนวนมาก ธรรมชาติที่หลากหลายของดนตรีทำให้สามารถนำไปใช้ในการรักษาความกังวลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในบางกรณี การใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดสามารถช่วยเหลือผู้คนในลักษณะที่การบำบัดแบบอื่นไม่มี เนื่องจากบางครั้งอาจกระตุ้นการตอบสนองที่อาจไม่ปรากฏผ่านรูปแบบการรักษาแบบเดิมๆ เมื่อผู้คนพบว่ามันยากที่จะแสดงออกด้วยวาจา พวกเขาอาจแสดงความสนใจและมีส่วนร่วมในดนตรีบำบัดในระดับที่มากกว่าที่พวกเขาจะแสดงในรูปแบบของการบำบัดแบบดั้งเดิม บุคคลไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีจึงจะได้รับประโยชน์จากแนวทางนี้

ผลดีของดนตรีบำบัดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่รุนแรงหรือยาวนานเท่านั้น และการบำบัดนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสถานการณ์ที่หลากหลาย ดนตรีมักใช้เพื่อลดระดับความเครียดและการรับรู้ความเจ็บปวดระหว่างมารดาที่คลอดบุตร และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความนับถือตนเอง แนวคิดในตนเอง การสื่อสารด้วยวาจา พฤติกรรมชอบเข้าสังคม ทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และทักษะการเผชิญปัญหา

ข้อจำกัดของ ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดโดยทั่วไปให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นการรักษาแบบแยกเดี่ยวสำหรับปัญหาทางการแพทย์และจิตเวชที่ร้ายแรง แม้ว่าดนตรีอาจช่วยบรรเทาอาการบางอย่างของอาการเหล่านี้ได้ แต่การรักษารูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้ยา กายภาพบำบัด หรือจิตบำบัดก็อาจมีความจำเป็นเช่นกัน

นอกจากนี้ แม้ว่าดนตรีทุกรูปแบบจะสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิผลในดนตรีบำบัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพบว่าดนตรีแต่ละประเภทสามารถบำบัดโรคได้ ประโยชน์ของดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่งมักจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนและสภาพที่บุคคลนั้นประสบ และรูปแบบดนตรีบางรูปแบบอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนได้จริง เพื่อให้ประสบความสำเร็จกับดนตรีบำบัด นักบำบัดโรคมักจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงความชอบทางดนตรีของแต่ละบุคคลในการรักษาด้วย

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

แนะนำ : ประโยชน์ของดนตรีสำหรับเด็ก
credit : ufa168

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น